logo

Actualitat Notícies

DURANT EL PERÍODE DE L'ESTAT D'ALARMA EL GOVERN GARANTEIX LES COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES

És imprescindible que durant l'estat d'alarma no puguen interrompre's els serveis de comunicacions electròniques.

En aquest sentit, es garantira el manteniment dels serveis de comunicacions electròniques i la connectivitat de banda ampla i la prestació del servei universal de telecomunicacions.

 

Hi haurà moratòria referent a aquest servei?

No hi ha moratòria com a tal però els serveis de comunicacions electròniques estan garantits mentre estiga en vigor l'estat d'alarma, per la qual cosa en aqueix període no poden interrompre's per impagament.

 

Es garanteixen aquestes comunicacions per a tota la ciutadania o, igual que els subministraments de llum, aigua i gas, només s'aplica a famílies o persones vulnerables?

Mentre estiga en vigor l'estat d'alarma, els operadors de telecomunicacions han de mantindre els serveis de comunicacions electròniques contractats per tots els seus clients i no podran suspendre'ls o interrompre'ls encara que conste aquesta possibilitat en el contracte de serveis que s'haja subscrit.

 

Si m'acabe de mudar i havia iniciat el tràmit d'instal·lació d'Internet i telefonia en el meu nou domicili, amb la crisi del COVID19 el procediment iniciat continua o queda paralitzat fins a un altre avís?

Durant l'estat d'alarma se suspenen les operacions de potabilitat de numeració fixa i mòbil, no els nous contractes de serveis de comunicacions electròniques; per a aclariments sobre aquest tema, s'haurà de consultar amb l'empresa proveïdora del servei.

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías