logo

Introducció

Llei 1/2000, del 7 de gener, de Enjuiciament Civil, y su posterior reforma a través de la Llei 4/2011, del 24 de març, de modificació de la Llei 1/2000, i de la Llei 42/2015 de 5 d’octubre de reforma de la Llei 1/2000, de Enjuiciament Civil, permet en supostos de singular simplicitat que el ciutadà acudisca al Jutjat per a reclamar deutes mitjançant el juici verbal i la petició inicial del procés monitori.

A continuación s’oferix una sèrie d’informació sobre estos dos procediments tenint en compte que la mateixa té caràcter orientatiu. No prejudisca les decisions que en el curs dels procesos puguen adopar jutjats i Tribunals en la seua funció d’interpretació i aplicación de la Llei d’acord amb el principi constitucional d’independència judicial.

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías