logo

Legislació

NOTA: Les disposicions normatives que a continuació es proporcionen, fan referència als aspectes bàsics de regulació. Poden existir continguts que requerisquen la cerca més exhaustiva de la seua normativa específica.
Actualitzat a novembre de 2016.  

 

1.-NORMES DE CARÀCTER GENERAL

 • Protecció i defensa dels consumidors
 • Associacionisme
 • Ordenació del comerç al detall
 • Establiments públics
 • Catalogació de Productes i Serveis

2.-CONTRATES

 • Contractació en general
 • Formes especials de contractació
 • Comercie Electrònic
 • Compravenda i/o arrendament d'habitatge

3.-SERVEIS

 • Serveis Turístics
 • Serveis aeris
 • Serveis de Telecomunicacions
 • Subministraments: electricitat, gas...
 • Altres serveis (tallers, SAT, tintoreries...)
 • Serveis Sanitaris

4.-ETIQUETAT, PREUS I FACTURES

5.-CRÈDIT AL CONSUM I SERVEIS BANCARIS I FINANCERS

 • Crèdit al consume
 • Targeta de crèdit i mitjans de pagament
 • Compravendes a terminis
 • Hipoteques
 • Protecció al client i reclamacions

6.-ASSEGURANCES

7.-GARANTIES I RESPONSABILITAT

8.-SEGURETAT

 • Seguretat General i Reglamentació Sanitària
 • Seguretat en productes industrials
 • Seguretat en transports
 • Inspecció i Sanció Administrativa

9.-RECLAMACIONS

 • Reclamacions en via administrativa
 • Arbitratge de Consum
 • Acciones i assistència jurídica

10.-PROTECCIÓ DE DADES I SIGNATURA ELECTRÒNICA

11.-COMPETÈNCIA

12.-PUBLICITAT

13.-PRODUCTES AGROALIMENTARIS

 • Etiquetat
 • Normativa sanitaria

14.-NORMATIVA DE TRÀFIC

 • La llei de tràfic i les seues modificacions
 • Reglament i les seues modificacions
 • Altres normes

 

1. NORMES DE CARÀCTER GENERAL

PROTECCIÓ I DEFENSA DELS CONSUMIDORS

ASSOCIACIONISME

ORDENACIÓ DEL COMERÇ AL DETALL

ESTABLIMENTS PÚBLICS

CATALOGACIÓ DE PRODUCTES I SERVEIS

Amunt


2. CONTRACTES

CONTRACTACIÓ EN GENERAL

FORMES ESPECIALS DE CONTRACTACIÓ

COMERÇ ELECTRÒNIC I CONTRACTACIÓ ELECTRÒNICA

COMPRAVENDA I/O ARRENDAMENT D'HABITATGE

Compravenda d'habitatge  

Arrendament d'habitatge

Amunt

3. SERVEIS

SERVEIS TURÍSTICS

Normativa general en matèria de turisme i hostaleria

Agències de viatges

Viatges combinats

Multipropietat 

Allotjaments, apartaments, campaments, piscines, parcs aquatics....

 SERVEIS AERIS

SERVEI DE TELECOMUNICACIONS

Normativa general

Tarificació

Qualitat en les telecomunicacions

SUMINISTRE ELÈCTRIC I DE GAS

ALTRES SERVEIS

 • Serveis a domicili

DECRET 11/1995, de 10 de gener, del Govern Valencià, pel qual es regula l'activitat de prestació de serveis a domicili

SERVEIS SANITARIS

Amunt

4. ETIQUETATGE, PREUS I FACTURES

ETIQUETATGE

PREUS

FACTURES

Amunt

 

5. CRÈDIT Al CONSUM I SERVEIS BANCARIS I FINANCERS

CRÈDIT Al CONSUM

TARGETES DE CRÈDIT I MITJANS DE PAGAMENT

COMPRAVENDES A TERMINIS

ALTRES CONTRACTES BANCARIS. HIPOTEQUES

PROTECCIÓ Al CLIENT I RECLAMACIONS

Amunt

6. ASSEGURANCES

Amunt

7. GARANTIES I RESPONSABILITAT

RESPONSABILITAT PER DANYS

 

GARANTIES

Amunt


8. SEGURETAT

SEGURETAT GENERAL I REGLAMENTACIÓ SANITÀRIA

SEGURETAT EN PRODUCTES INDUSTRIALS

SEGURETAT EN TRANSPORTS

SEGURETAT VIAL

Amunt

9.RECLAMACIONS

RECLAMACIONS EN VIA ADMINISTRATIVA

ARBITRATGE DE CONSUM

ACCIONS I ASSISTÈNCIA JURÍDICA

Amunt

10. PROTECCIÓ DE DADES I SIGNATURA ELECTRÒNICA

Amunt

11. COMPETÈNCIA

Amunt

12. PUBLICITAT

Amunt

© 2021 - Sernutec - Servicios y Nuevas Tecnologías